Wnioski egzekucyjne

Wniosek o wszczęcie egzekucji – Km

Wniosek egzekucyjny – alimenty

Wniosek_o_podwyższenie_alimentów

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Oświadczenie o wyborze komornika

Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika

Składając wnioski egzekucyjne wierzyciel ma obowiązek wskazać imię i nazwisko dłużnika oraz jego adres zamieszkania. W celu przyśpieszenia postępowania egzekucyjnego oraz szybszym określeniu majątku dłużnika wierzyciel powinien podać jak najwięcej danych dotyczących dłużnika.

UWAGA !

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością terytorialną komornika, wierzyciel zgodnie z art. 10 ust 3. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych składa pisemne oświadczenie o wyborze komornika.

  • Pobrane i wypełnione wnioski o wszczęcie egzekucji należy przesłać lub dostarczyć osobiście z załączonym oryginałem tytułu wykonawczego na adres komornika sądowego.
  • W przypadku gdy wierzyciel działa przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć odpis pełnomocnictwa.
  • W przypadku gdy wierzycielem jest osoba prawna do wniosku należy dołączyć odpis z KRS.