Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, który terytorialnie jest tożsamy z właściwością miejscową Sądu Rejonowego w Lubaniu

UWAGA ZMIANY W WYBORZE KOMORNIKA OD DNIA 01.01.2019 r.

według ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

Art. 10. 1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się od

2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.


3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.


4. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, jeżeli spełniony został przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000;
2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;
3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000.

 

Wykaz miejscowości zgodnie z właściwością terytorialną:

Lubań, Olszyna, Leśna, Siekierczyn, Platerówka

Gmina Lubań.

Henryków Lubański, Jałowiec, Kościelnik, Kościelniki Dolne, Mściszów, Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski, Pisarzowice, Radogoszcz, Radostów Dolny i Radostów ŚredniRadostów Górny, Uniegoszcz.

Gmina Olszyna.

Olszyna Dolna, Biedrzychowice, Bożkowice, Grodnica, Zapusta, Kałużna, Karłowice, Nowa Świdnica, Krzewie Małe.

Gmina Leśna.

Baworowo, Bartoszówka,  Grabiszyce Dolne, Grabiszyce Górne i Grabiszyce Średnie), Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie, Miłoszów, Pobiedna, Smolnik,Stankowice, Szyszkowa, Świecie, Wolimierz, Zacisze, Złotniki Lubańskie, Złoty PotokJanówka, Jurków, Sucha (Sucha-Czocha).

Gmina Siekierczyn

Nowa Karczma, RudzicaWesołówka, Wyręba, ZarębaPisaczów, Ponikowo.

Gmina Platerówka

Włosień, ZalipiePrzylasek