O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.10.2020 r. o godz. 13:00 w sali nr 1 budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu z siedzibą przy ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M OŚ C I stanowiącej prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w miejscowości Lubań, […]

Licytacja nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 25.09.2019 r. o godz. 12:30 w sali nr 1 budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu z siedzibą przy ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań odbędzie się: D R U G A     L I C Y T A C J A N I E R U C H O M OŚ C I stanowiącej prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej […]