Licytacja nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub Kancelaria Komornicza nr II w Lubaniu ul. Bracka 13, 59-800 Lubań na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.11.2023 r. o godz. 10:00 na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w drodze licytacji elektronicznej przeprowadzonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I położonej w miejscowości Siekierczyn, gm. Siekierczyn. Dla […]

Licytacja nieruchomości Biedrzychowice nr 85

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub zawiadamia, że w dniu 05.12.2022 r. o godz. 12:00 w sali nr 1 budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu przy ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań odbędzie się druga licytacja nieruchomości. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno- usługowym położona w miejscowości Biedrzychowice nr 85, gm. Olszyna. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu […]

Licytacja nieruchomości – Rudzica

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub Kancelaria Komornicza nr II w Lubaniu ul. Bracka 13, 59-800 Lubań, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19-10-2022 r. o godz. 13:00 w sali nr 1 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu ul. Plac 3-go Maja 12 odbędzie się: DRUGA LICYTACJA 1/2 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Rudzica 151, gm. Siekierczyn posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr JG1L/00000400/4 oraz JG1L/00020224/2 w Wydziale Ksiąg […]