Kancelaria

ZAWIADOMIENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub, uprzejmie informuje, że od dnia 12 marca 2020 r. z podległą mi kancelarią należy kontaktować się wyłącznie drogą emailową, telefoniczną bądź za pomocą korespondencji listowej (poczta polska). Interesanci bezpośrednio w kancelarii nie będą przyjmowani.

Zaplanowane czynności (jak np. opis i oszacowanie, licytacja ruchomości, nieruchomości) odbędą się zgodnie z wyznaczonymi terminami.

Mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2,  osoby, które otrzymały wezwanie do odbioru korespondencji w sprawach KMN powinny skontaktować się z komornikiem w zakreślonym na piśmie terminie.  Pozostałe odpowiedzi na wezwania należy przesyłać drogą pocztową lub mailową.

Wszystkie inne osoby proszone są o skorzystanie z kontaktu z Kancelarią Komorniczą nr II w sposób:

1. e-mailowy na adres: luban.petruk-starodub@komornik.pl

2. telefoniczny: 75 7248340 (codziennie od godz. 10:00 do 14:00)

3. listowy: ul. Bracka 13, 59-800 Lubań

Wszelkie wpłaty dotychczas dokonywane w kancelarii należy uiszczać na rachunek bankowy Kancelarii .

Przepraszam za powstałe utrudnienia.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu  Katarzyna Petruk – Starodub

Kancelaria Komornicza nr II w Lubaniu

ul. Bracka 13, 59-800 Lubań

tel. 75 724 83 40

e-mail: luban.petruk-starodub@komornik.pl

           Rachunek do wpłat:  Bank Millennium: 57116022020000000284159823    

www.komornik-luban.pl 

godlo


                                           

Rewirem komorniczym komornika sądowego Katarzyny Petruk – Starodub jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Lubaniu.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika.


           ID Kancelarii w EPU: 2216