Kancelaria

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu  Katarzyna Petruk – Starodub

Kancelaria Komornicza nr II w Lubaniu

ul. Bracka 13, 59-800 Lubań

tel. 75 724 83 40

e-mail: luban.petruk-starodub@komornik.pl

           Rachunek do wpłat:  Bank Millennium: 57116022020000000284159823    

www.komornik-luban.pl 

godlo


                                           

Rewirem komorniczym komornika sądowego Katarzyny Petruk – Starodub jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Lubaniu.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika.


           Kancelaria posiada dostęp do następujących baz danych:                                                       

 1459557687-zus-pue

epu_esad

ID Kancelarii w EPU: 2216

ognivo

ekw-komornikCEPIK 2.0

MPE Monitor Postępowania Egzekucyjnego


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub korzysta ze “zwolnienia podmiotowego” wynikającego z art. 113 ustawy o VAT.

Komornik korzystający ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy o VAT zasadniczo nie jest obowiązany do wystawienia faktury, niezależnie od tego czy świadczy usługę na rzecz podatnika podatku od towarów i usług czy też na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Niemniej jednak komornik dokonujący sprzedaży zwolnionej jest obowiązany na żądanie nabywcy towaru lub usługi wystawić fakturę dokumentującą taką sprzedaż, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.