Kancelaria

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że od dnia 29 października 2020 r. z kancelarią komornika należy kontaktować się drogą emailową, telefoniczną bądź za pomocą korespondencji listowej (poczta polska).

Interesanci bezpośrednio w kancelarii nie będą przyjmowani.

Zaplanowane czynności (jak np. opis i oszacowanie, licytacja ruchomości, nieruchomości) odbędą się zgodnie z wyznaczonymi terminami.

Mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2,  osoby, które otrzymały wezwanie do odbioru korespondencji w sprawach KMN powinny skontaktować się telefonicznie z komornikiem w zakreślonym na piśmie terminie. 

Wszystkie inne osoby proszone są o skorzystanie z kontaktu z Kancelarią Komorniczą nr II w sposób:

  1. e-mailowy na adres: luban.petruk-starodub@komornik.pl
  2. telefoniczny: 75 7248340
    Poniedzialek 8:00- 17:00,
    Wtorek, Środa , Czwartek 8:00-15:30,
    Piątek – 8:00 – 14:00
  3. listowny: ul. Bracka 13, 59-800 Lubań

Wszelkie wpłaty dotychczas dokonywane w kancelarii należy uiszczać na rachunek bankowy kancelarii.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu  Katarzyna Petruk – Starodub

Kancelaria Komornicza nr II w Lubaniu

ul. Bracka 13, 59-800 Lubań

tel. 75 724 83 40

e-mail: luban.petruk-starodub@komornik.pl

           Rachunek do wpłat:  Bank Millennium: 57116022020000000284159823    

www.komornik-luban.pl 

godlo


                                           

Rewirem komorniczym komornika sądowego Katarzyny Petruk – Starodub jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Lubaniu.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika.


           ID Kancelarii w EPU: 2216