Elektroniczne postępowanie upominawcze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub prowadzi postępowania egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych wydanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną. Dostępny jest jedynie po wprowadzeniu niepowtarzalnego kodu złożonego z 20 znaków (kod ten zostaje przedstawiony na wydruku weryfikacyjnym). Wszystkie te operacje mogą być przeprowadzone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-sądu http://www.e-sad.gov.pl/.

ID kancelarii: 2216