Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, który terytorialnie jest tożsamy z właściwością miejscową Sądu Rejonowego w Lubaniu

UWAGA ZMIANY W WYBORZE KOMORNIKA OD DNIA 01.01.2019 r.

według ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

Art. 10. 1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się od

2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.


3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.


4. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, jeżeli spełniony został przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000;
2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;
3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000.

Wykaz miejscowości zgodnie z właściwością terytorialną:

Lubań, Olszyna, Leśna, Siekierczyn, Platerówka

Gmina Lubań.

Henryków Lubański, Jałowiec, Kościelnik, Kościelniki Dolne, Mściszów, Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski, Pisarzowice, Radogoszcz, Radostów DolnyRadostów ŚredniRadostów Górny, Uniegoszcz.

Gmina Olszyna.

Olszyna Dolna, Biedrzychowice, Bożkowice, Grodnica, Zapusta, Kałużna, Karłowice, Nowa Świdnica, Krzewie Małe.

Gmina Leśna.

Baworowo, Bartoszówka,  Grabiszyce Dolne, Grabiszyce GórneGrabiszyce Średnie), Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie, Miłoszów, Pobiedna, Smolnik,Stankowice, Szyszkowa, Świecie, Wolimierz, Zacisze, Złotniki Lubańskie, Złoty PotokJanówka, Jurków, Sucha (Sucha-Czocha).

Gmina Siekierczyn

Nowa Karczma, RudzicaWesołówka, Wyręba, ZarębaPisaczów, Ponikowo.

Gmina Platerówka

Włosień, ZalipiePrzylasek