Licytacja nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.07.2019 r. o godz. 12:30 w sali nr 1 budynku Sądu
Rejonowego w Lubaniu z siedzibą ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M OŚ C I

stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Lubaniu, ul. Hutnicza 1/7 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr JG1L/00032759/8 w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu.


Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny położony na 5 piętrze kondygnacji i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej pow. 71,50 m2. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej przy Lubańskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Lubaniu. Stan i standard lokalu przyjęto jako bardzo dobry, lokal po remoncie w 2016 r. Lokal posiada balkon. Na podłogach panele i płytki ceramiczne. Okna z profili PCV, parapety PCV. Układ pomieszczeń korzystny, do każdego pomieszczenia wchodzi się osobno. Nieruchomość wyposażona w prąd, wodę, kanalizację, domofon, CO – sieciowe z rozprowadzeniem do grzejników.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 201 276,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 150 957,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 20 127,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Lubaniu do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.