Ile kosztuje egzekucja komornicza

UWAGA ZMIANY OD DNIA 01.01.2019 r.  zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych Art. 5. Komornikowi przysługuje zwrot niezbędnych wydatków  poniesionych w toku postępowania albo w trakcie innych czynności wyłącznie w zakresie określonym ustawą. Art. 6. Wydatkami są:1) należności biegłych i tłumaczy, o których mowa w art. 11;2) koszty ogłoszeń;3) koszty transportu specjalistycznego;4) koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej;5) zryczałtowane koszty […]

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Katarzyna Petruk-Starodub prowadzi postępowania egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych wydanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Nakaz zapłaty […]